Sic Transit - Trainer

Trainen en opleiden lopen als een rode draad door mijn carrière. Het ontwikkelen en benutten van menselijk talent is dan ook de drijfveer voor mijn werk als trainer. Mijn training is geen op zichzelf staand ‘uitje’, maar onderdeel van de ontwikkelingen in uw bedrijf of organisatie. Nauw contact met leidinggevende(n), gerichte nazorg en een terugkomdag zijn onlosmakelijk met mijn traject verbonden.

 

Vanwege mijn brede achtergrond en ruime didactische kennis en ervaring vind ik optimale aansluiting bij de cursisten. Ik breng bij mijn cursisten een denkproces op gang. Het benadrukken van hun sterke kanten geeft de deelnemers een gevoel van veiligheid. Ik prikkel de aanwezigen verrassend maar gedoseerd en bied afwisselende werkvormen aan. De aandacht wordt goed over de cursisten verdeeld, omdat ik oog heb voor het individu en tevens het groepsproces bewaak.
Mijn trainingen leveren uw werknemers naast nieuwe inzichten ook energie en inspiratie op.

Ik ben specialist op het gebied van onderwijs, reïntegratie en onderwijs-arbeidsmarkt. Als trainer werk ik met mijn cursisten vaak aan het verbeteren van presentatie-, sollicitatie- en sociale vaardigheden.

vorige pagina